Home

home

Doelgroep

Soms ben je op zoek naar jezelf of naar de richting die je uit wil in het leven. Misschien heb je het gevoel dat je vast zit of heb je geen zicht meer op je situatie. Mogelijk ben je in de war over je gevoelens of zit je in de knoop met anderen. Het zijn vragen die ongeacht je leeftijd (jongeren en volwassenen) heel normaal zijn en je bezig houden.

Therapie kan je helpen om nieuwe inzichten te krijgen of je helpen om terug eigenaar te worden van je emoties. Wat je hiervoor kan doen en hoe je dit best aanpakt, krijg je ook mee in therapie.

Iedere medewerker in ons team heeft zijn of haar specialisaties. Dit betekent dat je bij aanmelding de therapeut kiest die aansluit bij wat jij nodig hebt.

Visie

Visie

In eerste instantie is het verwerven van inzicht in je eigen kwetsbaarheden en behoeften zeer belangrijk. Dat kan in individuele therapie of misschien wil je eerder aan de slag gaan met je eigen relatie of je gezin?

We gaan samen op zoek naar onderliggende denk- en gedragspatronen. Hierdoor willen we tot een gemeenschappelijke definitie komen van wat de problematiek of klacht juist inhoudt en op welke manier we jou op weg kunnen helpen.

Vaak gaat het over het verwerken van zaken uit het verleden, het heden of hoe je in de toekomst op een constructieve manier kan omgaan met emoties, gedachten, anderen en gebeurtenissen.

Tenslotte willen we – gedurende het hele proces – stilstaan bij hoe we herval kunnen voorkomen. Welke vaardigheden kunnen aangeleerd worden en welke sterktes kunnen ingezet worden zodat je sneller kan ingrijpen of op een andere manier met je klachten/vragen kan omgaan.

Therapie is kort als het kan, langdurig als het nodig is.

Model

In therapie werken we volgens het bio-psycho-sociaal model.

Dit betekent dat we in de begeleiding van je klacht of vraag met verschillende factoren rekening houden en je op verschillende domeinen gaan begeleiden. Op biologisch vlak houden wij rekening met het lichamelijk aspect van psychische problematieken. Het sociale domein houdt in dat we ook de omgeving in de behandeling willen betrekken. Soms gebeurt het dat de partner of de ouder eens mee uitgenodigd wordt. Een ideale behandeling is een behandeling waarin alle steunfiguren (partner, een goede vriend, enz…) betrokken worden. Binnen het psychologische domein onderscheiden we drie pijlers:

Gedachten

Via cognitieve technieken proberen we bepaalde denkpatronen te herkennen en nieuwe manieren van denken te verkennen.

Gedrag

Gedragsmatige technieken, waarbij we focussen op het eigen maken van een gewenst en doelgericht handelen, kunnen ook ingezet worden.

Gevoelens

Via experiëntiële technieken – technieken die dieper ingaan op onze gevoelens – proberen we dichter bij de kern van de emoties te geraken.

© 2023  praktijk De Watering | privacy beleid | cookie beleid | website by Nine Concepts BV