Home

home

Doelgroep

Soms ben je op zoek naar jezelf of naar de richting die je uit wil in het leven. Misschien heb je het gevoel dat je vast zit of heb je geen zicht meer op je situatie. Mogelijk ben je in de war over je gevoelens of zit je in de knoop met anderen. Het zijn vragen die ongeacht je leeftijd (jongeren en volwassenen) heel normaal zijn en je bezig houden.

Therapie kan je helpen om nieuwe inzichten te krijgen of je helpen om terug eigenaar te worden van je emoties. Wat je hiervoor kan doen en hoe je dit best aanpakt, krijg je ook mee in therapie.

Met coaching ga je als ondernemer, leidinggevende of medewerker aan de slag met jouw stappen op professioneel/persoonlijk vlak. 

Iedere medewerker in ons team heeft zijn of haar specialisaties. Dit betekent dat je bij aanmelding de therapeut/coach kiest die aansluit bij wat jij nodig hebt.

Visie

In eerste instantie is het verwerven van inzicht in je eigen kwetsbaarheden en behoeften zeer belangrijk. Dat kan in individuele therapie of misschien wil je eerder aan de slag gaan met je eigen relatie of je gezin?

We gaan samen op zoek naar onderliggende denk- en gedragspatronen. Hierdoor willen we tot een gemeenschappelijke definitie komen van wat de problematiek of klacht juist inhoudt en op welke manier we jou op weg kunnen helpen.

Vaak gaat het over het verwerken van zaken uit het verleden, het heden of hoe je in de toekomst op een constructieve manier kan omgaan met emoties, gedachten, anderen en gebeurtenissen.

Tenslotte willen we – gedurende het hele proces – stilstaan bij hoe we herval kunnen voorkomen. Welke vaardigheden kunnen aangeleerd worden en welke sterktes kunnen ingezet worden zodat je sneller kan ingrijpen of op een andere manier met je klachten/vragen kan omgaan.

Therapie is kort als het kan, langdurig als het nodig is.

Visie

In een kleine en middelgrote onderneming is het zowel voor de ondernemer àls voor de leidinggevende en medewerker belangrijk om succesvol te kunnen zijn. Een team dat goed draait en medewerkers die vol passie en met goesting hun job doen. Dit zorgt voor betere resultaten én een innerlijke rust en voldoening.

Maar soms loop je als persoon of als team tegen dingen aan. Op zo’n moment helpt het om iemand extern te laten helpen om de passie die je voelde levendig te houden, voor ze dreigt weg te ebben.

Coaching helpt je in het onderzoeken van de huidige situatie, het stellen van duidelijke doelen, het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden en het nemen van acties om die doelen te bereiken.

Coaching betekent letterlijk ‘iemand van de ene plaats naar de ander vervoeren.’ Het is gericht op echt resultaat, op enthousiasme (zowel bij de coach als de coachee) en op zelfinitiatief: ‘Ondernemer’ worden van uw dromen, doelen, verlangens.

Ondernemer’ worden van uw dromen, doelen, verlangens.

Model

In therapie werken we volgens het bio-psycho-sociaal model.

Dit betekent dat we in de begeleiding van je klacht of vraag met verschillende factoren rekening houden en je op verschillende domeinen gaan begeleiden. Op biologisch vlak houden wij rekening met het lichamelijk aspect van psychische problematieken. Het sociale domein houdt in dat we ook de omgeving in de behandeling willen betrekken. Soms gebeurt het dat de partner of de ouder eens mee uitgenodigd wordt. Een ideale behandeling is een behandeling waarin alle steunfiguren (partner, een goede vriend, enz…) betrokken worden. Binnen het psychologische domein onderscheiden we drie pijlers:

Gedachten

Via cognitieve technieken proberen we bepaalde denkpatronen te herkennen en nieuwe manieren van denken te verkennen.

Gedrag

Gedragsmatige technieken, waarbij we focussen op het eigen maken van een gewenst en doelgericht handelen, kunnen ook ingezet worden.

Gevoelens

Via experiëntiële technieken – technieken die dieper ingaan op onze gevoelens – proberen we dichter bij de kern van de emoties te geraken.

In coaching vertrekken we van de persoon of de groep zelf en hanteren we de volgende modellen:

1.

Waarderend coachen

Focust op concrete reële vragen uit de praktijk van alledag waardoor het resultaat direct invloed heeft op het huidige functioneren.

Vertrekt vanuit op voorhand scherp geformuleerde doelen en gewenste resultaten.

Komt tot gedragen nieuwe inzichten, ideeën en overtuigingen die aanzetten tot actie en zichtbare gedragsverandering.  kkkkk kkkkkkk kkkkk kkkkkkk kkkkkk kkkkk kkkkkk kkkkkkkkkk jjjjjjjj kkkkkkkkkkk jjjjjjjjj jjjjjjj jjjjjjjj jjjjjj ggggggg gggggggg ggggggggg ggggggg gggggg gggg ggggggggggg gggggggg gggggg ggggg gggggg gg ggg. gggg 

2.

MBTI

Waarom doe je wat je doet?
Wat zijn jouw drijfveren?

Je ‘drives’ zijn je verborgen krachten: ze sturen en ontwikkelen, waarbij de verandering in jezelf zit.

Wat motiveert jou, welk soort gedrag verwerp jij, wat geeft jou energie en wat kost je energie, en wat houdt je bezig onder druk.

Door inzicht te krijgen in je eigen en andermans krachten kunnen we aan de hand van feedback, beweging brengen in de gedragspatronen. Dit met als doel een betere werking en communicatie tot stand te brengen. gggggg ggggggg ggggggg gggg gg gg 

3.

RET

Vanaf de geboorte ontstaan er denkpatronen, verwachtingen en gedachten die gevoed worden naarmate we ontwikkelen. De ene al wat realistischer en de andere juist irrationeel.

Hierdoor komen we in ons leven in conflict met anderen en onszelf en verliezen we vaak onnodige energie en kracht. Het is niet zozeer de kunst om het probleem aan te pakken, maar wel hoe je tegen het probleem aankijkt en hoe je ermee omgaat.

Leren wat een gezonde confrontatie is en deze met behulp van verbindende communicatie aangaan.  gggggg ggggg ggggg ggggg gggg ggggg gggg 

4.

Systemisch coachen

We zitten allemaal in een systeem. Thuis, op het werk in een vriendengroep… Elk systeem heeft zijn gesproken en onuitgesproken regels die ons beinvloeden en sturen. 

Sommige opstellingen maken dat je niet tevreden bent over jou positie en ervaart weerstand en frustratie. Door jou positie te veranderen gaat het systeem ook in beweging komen en krijgen we een andere opstelling en handelen.

We bekijken jou positie en helpen je stijgen of afdalen naar jou krachtige rechtmatige plaats. ggggg ggggg ggggg ggggg ggggg ggggg ggggg gggggg ggggg g

© 2020 -2022  praktijk De Watering | privacy beleid | cookie beleid | website by Nine Concepts BV