Coaching

de coaching zelfst.naamw. (v.)
UITSPRAAK:          [‘kotsin]

begeleiding van een persoon of groep in een leerproces om de professionaliteit en het functioneren te verbeteren
VOORBEELDEN:  ‘Persoonlijke coaching’ 
VOORBEELDEN: ‘Een coachingstraject afspreken’

bron: woorden.org

Coaching

de coaching zelfst.naamw. (v.)
UITSPRAAK:     [‘kotsin]

begeleiding van een persoon of groep in een leerproces om de professionaliteit en het functioneren te verbeteren
VOORBEELDEN:     ‘Persoonlijke coaching’ 
VOORBEELDEN:     ‘Een coachingstraject afspreken’

bron: woorden.org

Door middel van coaching begeleiden we je naar bewustwording van wat jou (vaak onbewust) tegenhoudt om doelen te stellen, doelen te bereiken en te groeien. Door vanuit deze bewustwording aan de slag te gaan, kan je de gewenste veranderingen realiseren.

Persoonlijke coaching is dan ook een krachtige tool wanneer je bijvoorbeeld volgende uitdagingen voor je hebt.

Je wil

 • Je missie en doelen helder krijgen, alsook de weg ernaartoe. “Waarom doe ik wat ik doe en welke doelen stel ik voor mijzelf, voor mijn onderneming, … het komende jaar?”
 • Passievol leiderschap met passie ontwikkelen.
 • Veerkrachtig omgaan met veranderingen.
 • Bepaalde vaardigheden ontwikkelen.
 • Communicatief sterker worden, assertief en verbindend kunnen communiceren.
 • Meer innerlijke rust ervaren.

In team coaching gaan we aan de slag met het hele team, inclusief de leidinggevende. Team coaching helpt jou en je team verder groeien. Mogelijk herken je één of meer van de volgende uitdagingen:

 • Het leadership team heeft nood aan een neutraal klankbord.
 • We merken als leadership team dat we niet op dezelfde manier leiding geven. Hoe groei je dan naar impactvol leiderschap vol passie?
 • Het team functioneert op zich wel goed, maar misschien kan het toch nog net dat ietsje beter op sommige vlakken. We onderzoeken samen waar het al goed loopt en waar het beter kan… en hoe dan concreet.
 • Er is eerder sprake van een ‘schijnharmonie’: “de sfeer zit goed”… maar we zeggen toch niet waar het echt op staat. Met andere woorden: de olifanten in de kamer laten we lekker onbenoemd. Hoe benoemen we dit in een team en werken we  aan een feedback cultuur en mogelijk assertief communiceren.
 • Er is weinig vertrouwen in het team, mensen stellen zich niet kwetsbaar op, of er is te weinig commitment.
 • De onderlinge communicatie loopt niet vlot. Hoe kunnen we deze optimaliseren en komen tot betere samenwerking? 
 • De service die we leveren is niet klantgericht: de medewerkers van het team kunnen klantgerichter werken. Hoe doen we dat?

Verloop

Verander je omgeving, begin met jezelf.

Intakegesprek

Voor zowel individuele (leiderschaps) coaching als voor teamcoaching, vertrekken we vervolgens van een intake gesprek. Jouw noden en verwachtingen brengen we hierin goed in kaart. Samen met de coach, en indien van toepassing de N+1 (afhankelijk van de opdracht), bepalen we de doelstellingen en het aantal sessies in het traject.

Traject persoonlijke coaching

Tijdens de coachings ga je dieper in op specifieke thema’s waarbij de coach verschillende methodieken inzet zodat de doelen behaald worden. Aan het einde van het traject beoordelen we de resultaten. Verdere opvolging is steeds mogelijk.

Een persoonlijk coachingtraject bestaat uit minimum 6 sessies. In geval van het gebruiken van een Management Drives profiel, besteden we één sessie aan de terugkoppeling van uw persoonlijk drijfverenprofiel.

Traject Teamontwikkeling

De lengte en inhoud van een teamontwikkelingstraject is afhankelijk van de vraag van de uitdaging die er ligt. In een coaching traject vertrekken we sowieso van een onderzoek van wat een team drijft. 

Belangrijk is dat we helpen benoemen wat er speelt op persoonlijk of teamniveau. Door het toepassen van de juiste methodiek in de juiste situatie, gaan we met het team aan de slag om de ‘olifanten in de kamer’ te benoemen, vast te pakken en er iets mee te doen. 

Na een eerste fase van bewustwording rond de problematiek in het team, volgt een fase van beweging in de richting van het gewenste en gedragen doel. Maar enkel bewegen is niet voldoende. We willen dat de verandering ingesleten geraakt (geborgen) in het persoonlijk gedrag en in het team. Daarom voorzien we minstens één terugkomdag om stil te staan bij wat er al effectief in beweging is, en wat er nog nodig is in het team om verdere stappen te zetten.

coaching pionnen

Wij staan steeds voor je klaar.

© 2020 -2022  praktijk De Watering | privacy beleid | cookie beleid | website by Nine Concepts BV